Μικροβιολόγος

Κολόκα Ευγενία

Αιματολογικές Εξετάσεις
Ανοσολογικές Εξετάσεις
Ορμονολογικές Εξετάσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από το Τμήμα Ιατρικής Σχολής των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Τίτλος σπουδών: LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. Απονεμήθηκε από το UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ ANNUNZIO DI CHIETI–PESCARA της ΙΤΑΛΙΑΣ. Το ανωτέρω πτυχίο αναγνωρίσθηκε από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ( 28/09/2006 έως 08/01/2012) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ».
Μεταπτυχιακό με θέμα « Διεθνής Ιατρική- Διαχείριση κρίσεων Υγείας, Καταστροφών και Τροπικών Λοιμώξεων» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση Τροπικής και Γεωγραφικής Ιατρικής και παρακολούθηση του “Advanced Course on Global health” (από 10/2010 έως 06/2012), το οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς στις 14/06/2012.

Γιατι να επιλέξετε το πολυϊατρείο της inimalab?