Έγκυρη Διάγνωση

Ακτινολόγος

Ακτινολογικές Εξετάσεις

TRIPLEX ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ
TRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
TRIPLEX ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
TRIPLEX ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
TRIPLEX ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

Γιατι να επιλέξετε το πολυϊατρείο της inimalab?